Zasady wynagradzania

Wysokość wynagrodzenia za świadczoną przez Kancelarię pomoc prawną, ustalana jest indywidualnie z Klientem w oparciu o jeden z poniżej przedstawionych systemów. Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności i skomplikowania sprawy, niezbędny nakład pracy oraz oczekiwane terminy realizacji usługi. W złożonych sytuacjach tworzymy modele mieszane, uszyte na miarę potrzeb Klienta.
 

Wynagrodzenie ryczałtowe.
Wynagrodzenie to obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający w danym miesiącu świadczenia usług. Stosowane jest głównie w przypadku stałej obsługi prawnej.
 

Wynagrodzenie ryczałtowo - godzinowe.
Wynagrodzenie to obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy, a po przekroczeniu ustalonej liczby godzin, rozliczenie następuje według stawki godzinowej. Stosowane jest również głównie w przypadku stałej obsługi prawnej.
 

Wynagrodzenie godzinowe.
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin i stawki za godzinę pracy. Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest zarówno w przypadku stałej obsługi prawnej, jak również w przypadku udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz innych dokumentów, np. projektów umów, regulaminów, itp.
 

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe.
Kształtowane jest między innymi w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 265), które to Rozporządzenie wskazuje minimalne stawki wynagrodzenia w poszczególnych rodzajach spraw.
 

Wynagrodzenie za sukces (success fee)
Zasady etyki zawodowej radcy prawnego nie pozwalają na ustalanie wynagrodzenia uzależnionego wyłącznie od wyniku sprawy, dlatego też ta forma wynagrodzenia składa się z jednego z wyżej opisanych systemów wynagrodzenia połączonego z elementem success fee. Wynagrodzenie podstawowe jest wówczas niższe, a element wynagrodzenia jakim jest success fee, ustalany jest jako procent od kwoty uzyskanej przez Klienta w wyniku pomocy prawnej udzielonej przez Kancelarię lub jako określona kwota od oczekiwanego przez Klienta wyniku sprawy. Element wynagrodzenia jakim jest success fee podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Warto być przyzwoitym

W. Bartoszewski